Archive for Январь 11th, 2017

кафедра АТЕП

Среда, Январь 11th, 2017

Сама кафедра АТЕП була створена у 1958 році за ініціативи видатного вченого — академіка АН УРСР Доброхотова М.М. та його учня — д.т.н., професора Кочо В.С., який став її першим завідувачем, і була першою в Україні кафедрою в області промислової автоматизації. Це було викликано потребами підготовки спеціалістів з АСУТП – одного з найбільш провідних напрямків науково-технічного прогресу в XX столітті.
Завідуючим кафедри з 1990 року є кандидат технічних наук, професор Ковриго Юрій Михайлович.
Зараз, на початку XXI століття автоматичне регулювання стало більш розповсюдженим, проникло у всі сфери людської діяльності від технологічних процесів в промисловості до предметів повсякденного використання (розумні побутові присторої, автомобілі), від систем життєзабезпечення (клімат та безпека в приміщеннях, «розумний будинок») до процесів в економіці і біологічних системах. Автоматичне керування змінює виробництво і життя людини, роблячи технології і предмети більш «розумними» та зручними.
Якщо раніше це здійснювалось головним чином за допомогою пристроїв електроніки, то починаючи з 90-х років — на базі комп’ютерів і мікропроцесорної техніки, що надало системам керування нові можливості:
— застосування «інтелектуальних» алгоритмів керування,
— можливість взаємодії з іншими системами у складі розподіленої АСУТП,
— можливість «спілкування» з людиною-користувачем системи, якій забезпечуються більш комфортні умови праці.
Все це зробило спеціаліста з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій перш за все програмістом. Більш ніж 90% так званих офісних програмістів працюють обслуговуючим персоналом, хоча й добре оплачуваним, але для професіоналів, які приймають рішення та організовують виробництво. Тільки деякі програмісти самостійно ставлять комплексні завдання по розробці програмного забезпечення. Це творча і високопрофесійна діяльність – за нею майбутнє. Саме таких програмістів, які здатні аналізувати технологічні та бізнес-процеси виробництва, формулювати алгоритмічні задачі керування і програмувати, готують на нашій кафедрі.